Praha, Rožnov pod Radhoštěm, Žilina +420 720 994 658
Pro Drony CZ Pro Drony SK

Aplikace

V předchozích letech spadalo využití dronů především do oblasti modelářského (angličané ji hezky nazývají DIY – Do It Yourself) a rekreačního (hobby) využití. Příbližně od roku 2013 se začíná intenzivněji objevovat i komerční nasazení dronů v nejrůznějších aplikací od bezpečnostního dohledu po termovizní diagnostiku či precizní zemědělství.

S technickým vývojem a zkušenostmi firem, které se do tohoto segmentu zapojují lze očekávat, že v následujících letech poroste nejintenzivněji právě obor profesionálního nasazení. K vybraným nejběžnějším aplikacím přinášíme podrobnější informace.

Inspekce v energetice

Vizuální i termografická kontrola jednotlivých prvků přenosové soustavy. Detekce a lokalizace poruch.

Inspekce v zemědělství

Odhalování vlivu škůdců, detekce sucha a stanovení jeho rozsahu. Stanovování NDVI indexu pozemků.

Inspekce ve stavebnictví

Kontrola střech a obvodových plášťů budov optickou kamerou i termokamerou. Lokalizace tepelných mostů.

Těžební a zpracovatelský průmysl

Výpočty kubatur při báňských činnostech nebo rekultivaci. Kontroly podzemních i nadzemních produktovodů za pomoci termokamer.

Foto a video

Letecké záběry z bezpilotních prostředků se staly nedílnou součástí filmové tvorby, reklam, dokumentů, sportovních přenosů a mnoha dalších částí tvorby

Bezpečnost

Vzdálený dohled pomocí kamery i termokamery, kontrola perimetru. Využití dronů při záchranných operacích.

Kontaktujte nás na čísle +420 720 994 658 nebo nám napište zprávu.