Praha, Rožnov pod Radhoštěm, Žilina +420 720 994 658
Pro Drony CZ Pro Drony SK

Inspekce v energetice

Systémy bezpilotních letadel (UAV) mají bezesporu své místo také v energetice, především při nejrůznějších kontrolách. Často je vzhledem k charakteru energetických zařízení a elektrického vedení třeba kontrolovat rozsáhlé oblasti nebo nedostupné výšky, což řešení s využitím dronů umožňuje. S použitím termokamery navíc lze kontrolovat také teplotu a úniky tepla.

Produktovody a rozvody tepla

Termografická inspekce potrubí se týká především dálkových potrubních systémů dodávajících variabilní média s teplotou odlišnou od teploty okolí. S pomocí termokamery je možné určit a lokalizovat závady izolace potrubí s následkem úniku tepla nebo přímé poškození potrubí s následkem úniku přenášeného média. V některých případech lze dokonce stanovit a lokalizovat netěsnosti v podzemních potrubích.

Kvůli rizikům zmíněným výše musí být potrubí pravidelně a pečlivě kontrolováno. Bohužel často dochází k tomu, že čím vyšší je pravděpodobnost poškození potrubí, tím těžší je jej kontrolovat z důvodu jeho nedostupnosti. Instalace vestavěných měřicích systémů (měřiče tlaku, průtokoměry) je finančně náročná, a navíc nepříliš spolehlivá, protože nezahrnuje všechna riziková místa.

Využití bezpilotních prostředků s kamerou se v takovém případě přímo nabízí. Jedná se o systém, který může létat po celé délce potrubí, zaznamenávat a zobrazovat sledovanou scénu v reálném čase, a tak ji kontrolovat.

Termografická inspekce potrubí se týká především dálkových potrubních systémů dodávajících variabilní média s teplotou odlišnou od teploty okolí.

Tradiční kamera pro viditelné spektrum objevuje jen zlomek závad nebo zaznamenává pouze oblasti s viditelným poškozením nebo netěsností. Nezjistí vady na vnitřní tepelné izolaci a úniky přenášených médií pod povrch země. Termokamera dokáže i tyto vady detekovat a zaznamenat. S její pomocí je snadné zjistit, kde je poškozena izolace a dochází k tepelným ztrátám (při přepravě topných médií). V případě podzemních potrubí proniknutí horké vody způsobí ohřátí okolní zeminy, které termokamera rovněž zaznamená. Tak je možné zjistit, kde je potrubí rozbité pod zemí a není nutné vykopávat kilometry potrubí z důvodu objevení místa úniku.

Vysoké napětí

Přenosová a distribuční síť je velmi složitý systém vedení propojených elektrických zdrojů, transformátorů a spotřebičů. Bohužel, i v těchto systémech se mohou vyskytovat poruchy, a tak je třeba je kontrolovat. Bezpilotní letadlo (UAV) s termokamerou může být velmi užitečným nástrojem k takovým kontrolám.

Termokamera je schopna stanovit teplotu měřených objektů na vzdálenost několika metrů (při dostatečně vysoké hodnotě emisivity). Pomocí termokamery tak může inspekce odhalit problémy, které klasická kamera ve viditelném spektru nezobrazí a v blízké budoucnosti by mohly vést k vážným problémům.

Při kontrolách s pomocí UAV s termokamerou není k provedení prohlídky potřeba odstavení zařízení. Zařízení v plném provozu je pro kontrolu vždy lepší, protože je tak dosaženo autentičtějších výsledků.

Kontrola se provádí v pravidelných časových intervalech, protože problém se může vyskytnou kdykoli a kdekoli. Výjimkou nejsou ani místa která byla při předchozí kontrole zcela v pořádku.

Inspekce v energetice

Kontrola zařízení umístěného ve velkých výškách, které je pod vysokým napětím a nachází se v rozsáhlých oblastech se složitým přístupem je velmi obtížná. V podstatě existují dvě možnosti takovýchto kontrol – letecká, která byla používána řadu let, nebo s využitím bezpilotních prostředků (UAV), která je mnohem levnější.

Fotovoltaika

Za pomoci kvalitní a přesné termovizní techniky určené pro bezpilotní prostředky lze provádět rovněž kontrolu se záznamem pro fotovoltaické elektrárny.

Pro bezproblémový provoz solární elektrárny je třeba vysoce kvalitní montáž, stejně jako pravidelná údržba a kontrola všech panelů. Rychlou, levnou a spolehlivou metodou, při níž lze ověřit kvalitu velké plochy solárních panelů, je termodiagnostika s použitím termokamery (například Workswell WIRIS) připojené ke dronu.

Aby se předešlo mnohým problémům s fotovoltaickými panely, je třeba je pravidelně kontrolovat. Kontrola termokamerou je v tomto případě ideální, protože teplotní extrémy na fotovoltaických panelech se v termogramu (= obraz získaný s pomocí termokamery) velmi dobře zobrazí.

Ve většině případů není možné nebo bezpečné přiblížit se s ruční kamerou dostatečně blízko, protože panely jsou umístěny na šikmých střechách nebo v nepřístupných místech. Z těchto důvodů je efektivním řešením fixace termokamery na dron.

Bezpilotní prostředek s připevněnou termokamerou může být jednoznačně doporučován pro jakoukoli kontrolu systémů FVE po montáži a také při pravidelných kontrolách. Ty se provádí, aby byla zajištěna maximální účinnost při shromažďování energie a bylo docíleno minimálních nákladů na opravy. Rychlost inspekce dronem s termokamerou ve srovnání s běžnou prohlídkou je několikrát vyšší, stejně jako spolehlivost tohoto způsobu. Tato metoda měření je také nejlevnějším způsobem identifikace závad na panelech.

Kontaktujte nás na čísle +420 720 994 658 nebo nám napište zprávu.