Praha, Rožnov pod Radhoštěm, Žilina +420 720 994 658
Pro Drony CZ Pro Drony SK

Kalibrační laboratoř

V dnešní době se drony s termokamerou stávají nezbytným nástrojem v mnoha průmyslových odvětvích, vědeckých aplikacích a výzkumech. Aby však tyto přístroje poskytovaly přesné a spolehlivé výsledky, je klíčové zajistit jejich pravidelnou kalibraci. Kalibrační laboratoř W-Technika Group s.r.o. nabízí špičkové služby v oblasti kalibrace termokamer a pyrometrů, a to díky odborným znalostem, modernímu vybavení a dlouholetým zkušenostem.

Kalibrace a Její Význam

Kalibrace je proces, při kterém se měřicí zařízení porovnává s referenčním etalonem, aby se zajistila jeho přesnost. Tento proces je nezbytný z několika důvodů:

  • Přesnost měření: Zajištění, že měřicí zařízení poskytuje přesné výsledky, je klíčové pro kvalitní rozhodování v různých aplikacích.
  • Splnění regulačních požadavků: Mnoho odvětví má normy a předpisy, které vyžadují pravidelnou kalibraci měřicích zařízení.
  • Dokumentace a záznamy: Kalibrace poskytuje důkazy o správném fungování zařízení, což je užitečné při auditech nebo soudních sporech.
  • Prodloužení životnosti: Pravidelná kalibrace a údržba mohou významně prodloužit životnost měřicích přístrojů.

Důležitost Kalibrace

Kalibrace termokamer a pyrometrů je nezbytná pro zajištění přesného měření teplot v širokém rozsahu od -10°C do +1 450°C. Bez pravidelné kalibrace může dojít k:

  • Chybnému měření: To může vést ke zhoršení kvality výroby a finančním ztrátám.
  • Nesplnění ISO akreditace: Neschopnost splnit požadavky ISO může vést k sankcím.
  • Ekonomickým ztrátám: Neočekávané prostoje a zvýšené bezpečnostní riziko pro zaměstnance.

Kalibrační Proces

Kalibrační proces zahrnuje porovnání měřidla s referenčním etalonem, přičemž je nutné dodržet přesný postup předepsaný akreditačními orgány. Tento proces zahrnuje i vyhodnocení nejistoty měření, která závisí na nejistotě kalibrovaného měřidla, referenčního etalonu a prostředí, ve kterém kalibrace probíhá.

Proč Kalibrovat u W-Technika Group s.r.o.?

Společnost W-Technika Group s.r.o. se specializuje na kalibraci termokamer a pyrometrů. Naši odborníci jsou pravidelně školeni v nejnovějších technologiích a postupech, aby mohli poskytovat kvalitní služby. Naše laboratoř je vybavena nejnovějšími přístroji, což nám umožňuje provádět precizní kalibrace s vysokou přesností a efektivitou.

Kalibrace měřicích zařízení, jako jsou termokamery a pyrometry, je nezbytná pro zajištění přesnosti a spolehlivosti měření. Společnost W-Technika Group s.r.o. nabízí profesionální kalibrační služby, které splňují nejvyšší standardy kvality a spolehlivosti. Díky našim odborným znalostem a modernímu vybavení jsme schopni zajistit, že vaše měřicí zařízení bude vždy poskytovat přesné a spolehlivé výsledky. Nechte své termokamery a pyrometry kalibrovat u nás a zajistěte si klid a jistotu v přesnosti vašich měření.

Kontaktujte nás na čísle +420 720 994 658 nebo nám napište zprávu.