Praha, Rožnov pod Radhoštěm, Žilina +420 720 994 658
Pro Drony CZ Pro Drony SK

Těžební a zpracovatelský průmysl

Těžební a zpracovatelský průmysl

Provoz bezpilotních prostředků (UAV), neboli dronů, má velmi specifický dosah, přesto se jeho využití dotýká mnoha odvětví. Mnoho lidí pozná úchvatné záběry ve filmech a dokumentech, stejně tak jako dech beroucí fotografie, které byly pořízeny s pomocí dronu. S rozvojem UAV dochází ale k popularizaci této techniky a jejímu uplatňování v mnoha dalších oborech.

Jedním z důležitých uplatnění je také těžební a zpracovatelský průmysl. Oproti stavitelství a energetice, kde je nutno provádět zejména inspekce stávajících nebo budovaných zařízení, staveb a ploch, je zda využití zaměřeno zejména na vytváření modelů, map, dokumentaci stavu a výpočty.

Výpočty objemu materiálů

Při těžební činnosti je využití UAV vhodné pro výpočty objemu předpokládaného těžení materiálu, stejně jako pro výpočty již vytěženého nebo zpracovaného materiálu. Pomocí UAV lze v krátkém čase provést sběr dat nutných pro modelování a jejich následným zpracováním získat přesný model. Díky tomuto modelu lze jednoduše a přesně vypočítat úbytek nebo naopak nárůst materiálu. Možnosti pro získání dat jsou především snímkování a LIDAR.

Modelování

Ač s pomocí rozdílných metod a technologií, obě možnosti umožňují získání potřebných dat pro modelování. Obě jsou specifické a umožňují pořizování dat specifických oblastí. Jako základní možnost pro modelování a mapování pomocí fotogrammetrie je v praxi používáno snímkování. Princip LIDAR spočívá v měření vzdáleností pomocí laserového paprsku. V postprodukci je pak možné modelovat reálné tvary, bohužel však pouze bez textury. Modelování reálných tvarů s texturou je možné pouze u snímkování.

Využití v náročných podmínkách

Výhodou lidaru je možnost získání dat i v prostorech, které jsou pro snímkování a následné fotogrammetrické zpracování nepřístupné. Jedná se zejména o lesní porosty a velmi členitý terén. Při snímkování lesního porostu není možné obsáhnout více než koruny stromů, kdežto pomocí laserových paprsků lze “dosáhnout” až na zem. Ve vytvořeném modelu se dá poté zjistit výška porostu, množství a různé další informace.

Inspekce průmyslových zařízení

Kontaktujte nás na čísle +420 720 994 658 nebo nám napište zprávu.