Praha, Rožnov pod Radhoštěm, Žilina +420 720 994 658
Pro Drony CZ Pro Drony SK

Bezpečnost

V rámci bezpečnosti lze využívat bezpilotní prostředky pro několik oblastí. Jsou jimi zejména search and rescue a monitoring.

Záchranné a pátrací operace

Existuje řada případů, kdy není možné vzhledem k nedostatku času nebo kapacity nasadit klasická letadla či vrtulníky. V těchto případech je možné a zároveň výhodné využít bezpilotní prostředky k průzkumu těžce dostupných nebo životu nebezpečných míst, které souvisí se záchranou života. UAV nesoucí RGB kameru nebo termokameru dokáže díky nadhledu, ze kterého snímá, detekovat předměty a osoby, které jsou zájmem vyhledávání. Takové vyhledávání je mnohem jednodušší než pozorování ze země (porost, zástavba, terénní nerovnosti).

Libovolné přizpůsobení

Díky možnostem nastavení přesných rozsahů teplot je možné zobrazovat například pouze teploty blízké teplotám lidského těla a nezobrazovat okolní nežádoucí teplotní rozsahy. Díky této možnosti je vyhledávání skutečně rychlé a oproti RGB kamerám není nutné detailně prohledávat celou oblast zájmu.

Doplňkově lze na bezpilotní prostředek umístit další náklad, který lze donést a případně upustit v místě potřeby. Je to způsob, jak zefektivnit práci záchranářů a zkrátit dobu nutnou pro záchranu. Jako příklad nákladu lze uvést telefon, svítilnu, lékárničku a mnohé další předměty.

Živý přenos obrazu

Samozřejmostí, ale také nutností, je přenos obrazu v HD kvalitě pro živý náhled s možností přenosu na více zobrazovacích zařízení (například z místa zásahu do koordinačních center, k veliteli zásahu, k osobám provádějícím fyzickou prohlídku prostor…)

Pro pátrání a vyhledávání osob je velmi praktické využití termokamer, které jsou díky svým vlastnostem použitelné bez ohledu na omezení prostoru, denní či noční dobu a většinu povětrnostních podmínek.

Rychlé dosažení cíle

Perspektiva z nadhledu umožňuje prohlédnutí rozsáhlejšího prostoru, než je možno obsáhnout při pozemním pátrání, čímž se zvyšuje efektivita pátrání. Neopomenutelným benefitem je samozřejmě rychlost, s jakou lze dosáhnout místa určeného pro pátrání. Je to díky rychlosti, kterou se může bezpilotní prostředek pohybovat neboli letět. Se současnými technologiemi je možno dosahovat i zcela uspokojivých letových časů, které se pohybují okolo 25-30 minut. Násobné využití těchto letových časů je možné i díky jednoduché a rychlé výměně akumulátorů. Opětovné nasazení UAV je po přistání možné do několika málo minut.

Monitoring

Oblast ochrany a ostrahy rozlehlých ploch a areálů je zajímavou možností využití bezpilotních prostředků. Při stále se stupňujícím požadavku na snižování nákladů na lidské zdroje a zároveň na zvyšování efektivity ostrahy je využití bezpilotních prostředků cestou, která je budoucností.
Autonomní kontrola prostoru

Možnost naprogramování letů, při kterých bezpilotní prostředek dokáže po předem určených bodech prolétnout a prohlédnout požadovaný prostor, je velmi efektivním způsobem využití. Ruku v ruce s programy pro rozpoznání předmětu, osob a pohybu je efektivita ostrahy násobně vyšší.

Možnost využití UAV nespočívá pouze v létání v předem stanovených koordinátách, ale i jako dlouhodobě “zavěšený” bezpilotní prostředek, jehož místo ukotvení je možno operativně měnit. Napájení pomocí inteligentních navíjecích systémů napájí UAV ze země a umožňují jeho téměř nekonečný provoz.

Oblast ochrany a ostrahy rozlehlých ploch a areálů je zajímavou možností využití bezpilotních prostředků

Kontaktujte nás na čísle +420 720 994 658 nebo nám napište zprávu.