Praha, Rožnov pod Radhoštěm, Žilina +420 720 994 658
Pro Drony CZ Pro Drony SK

Inspekce ve stavebnictví

Dálkově ovládané bezpilotní prostředky (UAV) neboli drony nacházejí v posledních letech využití ve stavebnictví, obdobně jako v mnoha jiných oborech. Disponují velkým potenciálem pro zlepšení výkonosti stavebního týmu a pozitivně ovlivňují celkovou efektivitu a ziskovost projektu.

S pomocí dronů lze pořídit snímek nebo video kompletního areálu staveniště a přetvořit jej pomocí specializovaného softwaru v 3D obraz, což následně stavebním firmám umožňuje efektivně plánovat a také včas odhadnout problémovou oblast. Drony pomáhají také při diagnostice nejrůznějších problémů staveb a preventivní kontrole staveniště.

Dálkově ovládané bezpilotní prostředky (UAV) neboli drony nacházejí v posledních letech využití ve stavebnictví

Vizuální kontrola obvodového pláště

Obvodový plášť stavby musí spolehlivě vynášet svou vlastní váhu i hmotnost stavby, která plášť zatěžuje, jeho konstrukce dále musí splňovat tepelně izolační předpoklady, stejně jako zvukově izolační předpoklady.

Podle umístění stavby musí být plášť požárně odolný, vzhled stavby musí splňovat předpoklady územního plánu a obvodový plášť musí rovněž stavbu ochránit proti pronikání vlhkosti a deště. Vizuální kontrola všech těchto vlastností je nezbytná a často kvůli charakteru stavby velmi složitá.

Kontrola s pomocí bezpilotního letounu (UAV) s připevněnou kamerou umožňuje získání stovek vysoce kvalitních obrazů, zachycených v jediném letu. S předem identifikovanými a vyhodnocenými problémovými oblastmi lze opravy provádět rychleji a efektivněji. Bezpilotní prostředky pro stavebnictví mohou létat po dobu až 30 minut, což mu umožňuje kontrolu velkých konstrukcí nebo komplexů.

Data získaná s pomocí dronů poskytují předpovědi pro budoucí stavební nedostatky, analýzu základních příčin, a dokonce i identifikaci vhodných nápravných řešení.

Termovizní diagnostika obvodového pláště

Tepelně technické vlastnosti materiálů tvořících obvodový plášť budovy jsou důležité, protože ovlivňují celkovou energetickou náročnost budov. Spotřeba energie na vytápění budovy představuje největší podíl z celkové spotřeby energií budovy. Nejen z důvodu stoupajících cen energií, ale především z hlediska ekologického je vhodné spotřebu energie a náklady na ni co nejvíce minimalizovat.

Termovizní technika je již řadu let vhodným prostředkem pro kontrolu a odhalování stavebně tepelných závad. Termokamera umožňuje zobrazit rozložení povrchových teplot měřeného objektu a odhalit tak místa se sníženým tepelným odporem, tepelné mosty, s netěsnostmi okenních rámů, či dveří při vyhledávání závad a oprav.

Z praktických důvodů se i zde osvědčuje možnost využití bezpilotních letounů s připevněnou termokamerou. Tento způsob kontroly je velmi rychlý, bezpečný, a navíc umožňuje analýzu snímků z míst, které lze ruční kamerou získat jen velmi obtížně.

Diagnostika plochých střech

Ploché střechy mají řadu výhod, od menší náročnosti na stavební materiál až po nižší náklady na pracovní sílu. Řada míst na plochých střechách může být poruchová. Problémy s netěsností se mohou vyskytovat i v ploše, například z důvodu neodborné instalace, zanedbané údržby či degradace povrchu v důsledku nedostatečné ochrany povrchových vrstev proti klimatickým vlivům nebo vyčerpání životnosti.

Tepelné zobrazovací systémy poskytují dokonalý nástroj k vyhodnocení technického stavu plochých střech. Systém tepelného zobrazování umístěný na bezpilotním letounu navíc představuje rychlé a ekonomické řešení pro průzkum širokých střech v průmyslových lokalitách. Díky teplotnímu rozdílu suchého místa a místa s pronikající vlhkostí může tento problém termokamera odhalit v celém rozsahu. V závislosti na konstrukci střechy lze zároveň více či méně jasně odhalit, jak velká plocha je pronikající vlhkostí zasažena, tj. problém nejen lokalizovat, ale také stanovit jeho rozsah

Diagnostika plochých střech

Vlhkostí nezasažená (suchá) část střechy se ochlazuje a ohřívá pomaleji, než mokrá část střešní izolace. Termografická kontrola za použití termokamery pak umožňuje během západu či po západu Slunce (které celou střechu ohřívalo) jednoduše najít navlhlá místa, neboť suché části střechy se ochlazují rychleji než navlhlé, které mají vyšší tepelnou kapacitu.

Klíčem k rychlým a snadným kontrolám velkých ploch střech je nasazení bezpilotního letounu, na který bude termokamera připevněna. Takový letoun může proletět nad střechami, není omezen množstvím žebříků, převýšením nebo nestabilitou povrchu. Operátor ovládá dron z bezpečného místa, má okamžitě přehled o stavu střechy a pokud zaznamená nějaký nedostatek, může se na něj posléze podrobněji zaměřit a místo osobně zkontrolovat.

Vizuální kontrola komínů apod.

Vizuální kontrola je nedestruktivní metoda zaměřená na zjišťování a hodnocení vlastností povrchů a součástí pouhým okem, za pomoci speciální přístrojů, či zařízení

Obvykle se při kontrole hledají vady jako třeba trhliny, může však být posuzována také drsnost povrchu, kvalita povlaku, či nátěrů, měření či kontrola poloměrů nebo závitů.

Mnohdy je zapotřebí kontrolovat místa a objekty, která jsou pro člověka jen obtížně dosažitelná, ať už se jedná o vysoké tovární komíny, nebo například komíny budov. Efektivním a ekonomickým řešením pro kontrolu takto nedostupných míst je použití bezpilotních prostředků (UAV) s kamerou. Operátor může s pomocí ovladače letounu a kamery nasnímat všechna potřebná data k další analýze a zaměřit se na potřebné detaily z bezpečného místa na zemi.

Kontaktujte nás na čísle +420 720 994 658 nebo nám napište zprávu.