Praha, Rožnov pod Radhoštěm, Žilina +420 720 994 658
Pro Drony CZ Pro Drony SK

Letecké práce

Pořízení dat

S použitím nejmodernější senzorové techniky poskytujeme svým klientům letecká data, která jsou potřeba pro následné inspekční, mapovací a průzkumné práce. Disponujeme nejmodernější senzorovou technikou:

  • Termokamera Workswell WIRIS Pro
  • LiDAR (různé typy)
  • multispektrální kamera
  • RGB kamery ve viditelném spektru nebo v NIR spektru s rozlišením až 100 MPx
Konstrukce a prodej dronů
S použitím nejmodernější senzorové techniky poskytujeme svým klientům letecká data

Vyhodnocení

Samotným pořízením dat pro nás práce ale obvykle nekončí. Následuje další krok a to zpracování pořízených surových dat do formy, na jejichž základě lze teprve provádět rozhodnutí a závěry. Obvykle se jedná o mapové podklady, 3D modely či přímo protokoly o měření s navrženými postupy nápravy.

Data obvykle zpracováváme v software

Rozsah činnosti

V oblasti leteckých prací nabízíme následující odborné práce:

  • inspekční práce v průmyslu, ve stavebnictví i v zemědělství s následným vyhodnocením a tvorbou protokolu o měření
  • letecké fotografie pro reklamní a prezentační účely
  • data pro přesné digitální modely terénu (DTM – Digital Terrain Modelling) a GIS (Geographical Information System)
  • georeferencovaná data z LiDARu
  • radiometrická termovizní data, včetně např. radiometrických letových podkladů

Typické ukázky výstupů z našich leteckých prací naleznete v přehledu aplikací.

Inspekce ve stavebnictví
Naše stroje i piloti jsou registrováni Úřadem civilního letectví (ÚCL) a disponujeme povolením k provozování leteckých prací bezpilotními letadly.

Kontaktujte nás na čísle +420 720 994 658 nebo nám napište zprávu.