Praha, Rožnov pod Radhoštěm, Žilina +420 731 161 199
Pro Drony CZ Pro Drony SK

Inspekce v zemědělství

Provoz bezpilotních letadel (UAV) začíná s postupujícím časem zasahovat do stále více odvětví průmyslu i zábavy.

Své místo si už drony našly také v zemědělství, kde například, s pomocí kamery na něm připevněné, mohou kontrolovat kvalitu hnojení, osevu, vlastnosti půdy atd. Primární využití dronů v zemědělství je tedy multispektrální snímání a mapování pozemku. Alternativou k řešením s využitím dronů jsou v současné době satelitní snímky nebo snímky z pilotovaných letounů. Tyto alternativy jsou však buď drahé, nebo neposkytují dostatečně aktuální data.

NDVI snímkování

Monitorování vývoje plodin poskytuje možnost kvantitativní předpovědi výnosů. Pro mapování vegetace se používají tzv. vegetační indexy. Za určitých předpokladů je lze využít i k určování kvantitativních ukazatelů, jako je množství (hmotnost) biomasy v ploše pixelu obrazu.

Vegetační indexy vyjadřují vztah mezi odrazivostí v intervalu červené viditelné části spektra (600 – 700 nm) a v blízké infračervené části spektra (přibližně 700 – 900 nm).

Nejčastěji používaným indexem je NDVI poměrový index (= Normalized Difference Vegetation Index), který dává do vztahu normalizovaným poměrem odrazivost povrchů v červené viditelné a blízké infračervené části spektra. Při snímání rostlin je brána v potaz jejich rozdílná odrazivost a absorpce různých částí elektromagnetického spektra. Zásadní však je vysoká odrazivost blízkého infračerveného pásma, která je pro lidské oko neviditelná.

Pokud rostlina trpí vodním stresem (nedostatkem vody), dojde ke snížení odrazivosti, a to typicky dříve, než se stres projeví ve viditelné části spektra. S využitím termokamery, která zachycuje infračervenou část spektra tak lze takové rostliny zaregistrovat mnohem dříve a tento problém včas vyřešit.

Na základě stanovených vegetačních indexů lze predikovat výnosy plodin, předcházet různým anomáliím v jejich růstu nebo napomáhat při přípravě práce agrárních strojů a vytváření map.

Snímkování s pomocí termokamery připevněné na bezpilotním letounu (UAV)

Kultivace a fenotypování obilovin

Proces kultivace vedoucí k získání cílových vlastností nových odrůd obilovin je časově náročný kvůli potřebě charakterizovat velké množství potenciálních genových zdrojů.

Dostupnost moderních technologií termografického zobrazování z platformy UAV (Unmanned Aerial Vehicle) nabízí nové možnosti popisu genetických zdrojů (GZ) a rozšíření rozsahu klasifikátorů, pokud jde o tepelné chování rostlin ve vztahu k transpirační odezvě rostlin.

Zjišťování vodního stresu rostlin

Dostupnost vody pro plodiny a jejich odolnost vůči nedostatku během růstu ovlivňují celkový výnos, kvalitu a ziskovost zemědělské produkce v měnícím se klimatu. Rostliny postižené vodním stresem zavírají stomata a povrchová teplota listů stoupá.

Rychlá detekce a kvantifikace prvků odrůdové odolnosti vůči stresu a rychlá detekce a kvantifikace prvků povrchové variability slabé vlhkosti jsou nezbytné pro řízení produkce plodin.

Analýza dat a jejich validace v poloprovozních podmínkách naznačuje nové možnosti kvantitativního a kvalitativního vyhodnocení abiotického stresu vyvolaného v obilí kvůli nedostatku vlhkosti.

Pro skenování teplotních podmínek experimentálních odrůd lze využít termokameru WIRIS podporovanou platformou UAV od DJI M600 Pro. Let předprogramovat pomocí pozemní stanice UGCS, data zpracovat v programu Pix4D a analyzovat v programech CorePlayer, Thermoformat.

Zemědělský dron Agras MG-1S a práškování polí

Zemědělství s využitím UAV techniky umožňuje úsporu času a zvyšování výnosů. Zajišťuje také přesnost a spolehlivost. DJI poskytuje spolu s Agras MG-1S komplexní platformu pro kontrolu stavu letu každého letounu, stavu postřikování a zlepšuje tak efektivitu práce.

Agras MG-1S od společnosti DJI spojuje řadu špičkových technologií, jako například nový systém řízení letu A3 a systém radarového snímání, který poskytuje dodatečnou spolehlivost v průběhu letu. Nový sprejový systém a snímač průtoku zajišťují přesné ovládání práškování.

Se dvěma kompatibilními čerpadly, která ovládají přední a zadní pár trysek samostatně existují tři dostupné postřikovací režimy: postřikování dopředu, postřikování dozadu a plné postřikování.

Nový snímač tlaku a čidlo průtoku během provozu monitorují rychlost rozprašování v reálném čase, dynamické řízení rychlosti a množství postřiku. Tento práškovací systém reaguje na ovládání velmi přesně, což přináší vyšší účinnost.

Kontaktujte nás na čísle +420 602 773 712 nebo nám napište zprávu.