5 kroků jak legálně létat s dronem a získat potřebné povolení

Jak se v 5 krocích stát legálním pilotem dronu a zároveň získat povolení k vykonávání leteckých prací UAS?

Přinášíme 5 kroků, ve kterých podrobně popíšeme jak se úspěšně dobrat k povolení k létání a zároveň povolení k vykonávání LP, tedy leteckých prací.

Informace v tomto článku jsou platné do července 2020, pokud Vás zajímá nová legislativa, přečtěte si tento náš článek.

1) žádost o povolení a hlavně přílohy…

žádost o vykonávání leteckých prací LP dron uav uas povolení k létání

Vezmeme to od lesa, v první řadě a zároveň to nejdéle trvá, je potřeba si obstarat přílohy, jejichž seznam je následující:

 • Provozní příručka (speciální dokument o cca 70 stranách, poměrně náročný na zorientování je dostupný k zakoupení na tomto odkazu)
 • Dokument dokazující vlastnictví dronu (faktura, předávací protokol…)
 • Fotky UAS
 • Ověřený výpis z OR
 • Podnikatelský plán
 • Prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti finanční způsobilosti
 • Letadlový park
 • Přehled posádek letadel a ostatního leteckého personálu
 • Ověřený rejstřík trestů
 • Deník letadla
 • Deník pilota
 • Záznamy údržby dronu
 • Pojistný certifikát

 

Poslední zmiňovaný je Pojistný certifikát, který pojišťovna vydává na základě jednacího čísla vydaného ÚCL a nebo poznávací značkou vydanou stejnou autoritou, nojo, jenže jak získat pojistný certifikát, když ještě nezačalo správní řízení? dozvíte se v bodě 3

Žádost se skládá ze dvou-žádost o povolení k létání a žádost o povolení k vykonávání leteckých prací.

2) Provozní příručka

provozní příručka k LP letecké práce uav uas dron

Je nejsložitějším dokumentem z celého procesu, v případě, že si ji přejete koupit vypracovanou a chcete mít jistotu, že tento dokument v pořádku projde na poprvé a zbytečně o měsíce nezdrží celý proces, pak je možnost si provozní příručku zakoupit na tomto odkazu.

3) pozastavení správního řízení…. Proč?

Standardní postup je takový, že se žádost společně s přílohami bez pojistného certifikátu pošle na ÚCL, začne správní řízení, je vydáno povolení k létání s omezením pilot žák a zároveň je vydáno číslo jednací + volací znak dronu začínající OK-…, správní řízení se pozastaví z důvodu absence pojistného certifikátu, který je potřeba na základě poskytnutých údajů dodat. Pojišťovna Vám na základě informací-buď volací znak, nebo číslo jednací vystaví pojistný certifikát, který pošlete na úřad stejně jako předešlou žádost resp. přílohy.

4) teoretické zkoušky

Jejich základem je doplněk x leteckého zákonu L2 jde v podstatě o test, skládající se z 30 otázek, který je velmi podobný tomu v autoškole, jeho hlavní základ je výše zmíněný doplněk x, ale jsou zde i otázky provozní.

5) praktické zkoušky

Jedná se o 5 leteckých prvků, kterým předchází předletová kontrola, která začíná z pravého dolního rohu a pokračuje v protisměru hodinových ručiček, zahrnuje kontrolu chodů motorů a přichycení vrtulí, kontroly uchycení baterie a zároveň kontrola uchycení a jemnosti chodu gimbalu. Samotné letové prvky jsou pak následující:

 • Vzlet do výšky očí, vis, přistání
 • Vzlet, odlet do vzdálenosti 6 kroků, čtvrtkruh doprava o 90°, půlkruh doleva o 180° a zpět čtvrtkruh o 90° doprava na výchozí pozici, přistání
 • Let ve tvaru obdélníku s první zatáčkou doleva stoupající, následováno zatáčkou doleva, delší rovinkou, opět následováno zatáčkou doleva, kratší rovinka následovaná klesavou levou zatáčkou
 • motýlek

Přijde Vám tento proces příliš složitý? Využijte jednoho z našich certifikačních školení  a o všechnu dokumentaci se postaráme my a zároveň Vás připravíme k praktickým i teoretickým zkouškám před ÚCL.

Nová pravidla pro drony a legislativa-co se bude dít?

Co přinese nová legislativa pro drony?

Povinnost registrovat dron pro komerční použití už nějakou dobu existuje, v tomto článku se zaměříme na to, co přinese nová legislativa pro drony, jejíž přechodné období skončí v červenci tohoto roku a zákon bude uveden v platnost?

Úřad pro civilní letectví bude dle nařízení evropského parlamentu povinný zavést nové změny v legislativě, tato změna se bude týkat mimo jiné i evidence dronů resp. bezpilotních letadel, která bude nově i elektronická. Cílem této změny je ale také to, aby se legislativa napříč státy evropské unie sjednotila, dnes totiž platí v každé zemi odlišná pravidla a tedy i postup pro získání licence na dron. V cizině tak může být postup úplně jiný než u nás v tuzemsku. Nově tedy půjde zajistit registrace dronu resp. povolení k létání jednotně a platnost tak bude mít celoevropskou. Nebude tedy třeba se v každém jednotlivém státě registrovat zvlášť, což může být problém např. v rámci působiště vykonávání leteckých prací třeba na Slovensku a zároveň v České republice, nebo také při cestě s dronem k moři, tedy na dovolenou.

Dalším motorem proč změnit pravidla létání s dronem je rostoucí počet leteckých incidentů v okolích velkých letišť, tyto incidenty se v minulosti nevyhly ani pražskému letišti. Kromě toho je v budoucnu očekáván velký ekonomický růst v oblasti UAV, tedy bezpilotních systémů a růst nabídky pracovních míst v tomto směru.

Prodejcům, resp. distributorům vznikne nově povinnost týkající se označení dronu i pro nekomerční uživatele štítkem, který odpovídá v podstatě váhové kategorii, něco jako zjednodušená SPZ na dron. Tyto kategorie budou 4 a to C0 – nejnižší resp. nejlehčí kategorie, C2, C3 a C4-nejvyšší resp. nejtěžší kategorie.  Štítek bude standardizovaný a jeho ukázku můžete vidět níže. Zároveň budou všechny drony obsahovat v balení typizované základní informace týkající se provozu konkrétního zakoupeného dronu, tyto informace se budou týkat omezení dronů, ale také povinností provozovatele. V neposlední řadě bude také potřeba provozní příručka k danému konkrétnímu typu dronu.

oznaceni C0 podle nove legislativy pro drony

 

 

Rozdělení tříd dronů

Dron spadající do třídy C0

 • Maximální vzletová hmotnost do 250 gr
 • Maximální dosažitelná výška nad bodem vzletu 120 m
 • Maximální rychlost vodorovného letu 19 m/s

Dron spadající do třídy C1

 • Maximální vzletová hmotnost by měla být do 900 gr, energie při dopadu musí být nižší než 80 J, tedy hmotnost může být i vyšší pokud dron nepřesáhne limit dopadové energie
 • Maximální dosažitelná výška nad bodem vzletu 120 m, přípustná změna pilotem, aplikace upozorní na možné větší riziko setkání s jiným letadlem ve vzdušném prostoru
 • Maximální rychlost vodorovného letu 19 m/s
 • Stanovená maximální hladina hlučnosti
 • Měla by vznikat povinnost mít na dronu tzv. e-identifikaci, ta se teprve vytváří a bude to doplněk k spz na dron a zároveň geo-awareness

 

Dron spadající do třídy C2

 • Maximální vzletová hmotnost do 4 kg
 • Maximální dosažitelná výška nad bodem vzletu 120 m, přípustná změna pilotem, aplikace upozorní na možné větší riziko setkání s jiným letadlem ve vzdušném prostoru
 • Maximální rychlost vodorovného letu 19 m/s
 • Stanovená maximální hladina hlučnosti
 • Povinnost mít na dronu tzv. e-identifikaci, ta se teprve vytváří a bude to doplněk k spz na dron a zároveň nutnost geo-awareness

 

Dron spadající do třídy C3

 • Maximální vzletová hmotnost do 25 kg
 • Maximální půdorysný tedy charakteristický rozměr do 3 m
 • Maximální dosažitelná výška nad bodem vzletu 120 m, přípustná změna pilotem, aplikace upozorní na možné větší riziko setkání s jiným letadlem ve vzdušném prostoru
 • Maximální rychlost vodorovného letu 19 m/s
 • Stanovená maximální hladina hlučnosti
 • Povinnost mít na dronu tzv. e-identifikaci, ta se teprve vytváří a bude to doplněk k spz na dron a zároveň nutnost geo-awareness

 

Dron spadající do třídy C4

 • Maximální vzletová hmotnost do 25 kg
 • Dron bez možnosti autonomního řízení

Je to tady – povinná registrace

Povinost registrovat svůj dron nabíhá v platnost 1.7.2020, tato registrace bude obsahovat základní data o provozovateli a o modelu, resp. výrobci dronu. O tom  jak to bylo s drony dříve a co vše bude potřeba „navíc“ se dozvíte v našem dalším článku.

Rozdělení provozovatelů

Registrace provozovatelů bude probíhat do 3 kategorií podle toho, jaký typ provozu budete s dronem, tedy bezpilotním letadlem vykonávat.

Open

tedy otevřená kategorie, něco jako aktuální „kategorie“ rekreační a sportovní létání , bude sloužit pro nekomerční provoz.

Je nutná registrace provozovatele v případě provozování třídy dronů C1 a výše

Provoz dronu bude probíhat za přímého dohledu pilota (VLOS, tedy Visual Line Of Sight), nově ale legislativa umožňuje provoz i ve follow me režimu, tedy bez přímé viditelnosti na dron při použití automatického řízení. Jedná se tedy oproti minulé legislativě o posun kupředu.

Provoz dronu musí probíhat v bezpečné vzdálenosti a zároveň dron nesmí být provozován nad shromážděním osob.

Maximální výška letu pak je 120 m nad zemí (zkráceně AGL, tedy Above Ground Level)

Dron nesmí být těžší než 25 kg a zároveň nesmí shazovat žádný materiál ani náklad.

 

Podkategorie open A1

 • Nesmíme létat přes osoby
 • Spadají sem drony třídy C0 i C1 (pouze C1 s e-identifikací a geo awareness)
 • online kurz obecné legislativy, v podstatě zjednodušený Doplněk X leteckého zákona L2

Podkategorie open A2

 • Nesmíme létat přes osoby (standardně 30 m, v případě letu nízkou rychlostí pak 5 m)
 • platí pro drony třídy C0 i C1 (pouze C1 s e-identifikací a geo awareness)
 • online kurz a test, skládající se z otázek legislativních, technických, provozních, meteorologických a bezpečnostních
 • spadají sem drony třídy C2 s e-identifikací a geo-awareness

Podkategorie open A3

 • Nesmíme létat přes osoby
 • Létání minimálně 150 m od zástavby a rekreačních prostor (aktuálně označované jako HOP, tedy Hustě Obydlený Prostor)
 • Spadají sem drony třídy C2, C3 a C4
 • online kurz a test, skládající se z otázek legislativních, technických, provozních, meteorologických a bezpečnostních

 

 

Specified

V kategorii Specified, jsou podmínky létání podobné jako v kategorii open, ale navíc, pokud by bylo třeba letět výše než 120 m nad zemí, či dostat se do větší blízkosti osob, nebo porušit kterékoliv nařízení z kategorie open je potřeba získat „oprávnění k provozu“ od příslušného úřadu, tedy od Úřadu pro civilní letectví České republiky, toto povolení pak opravňuje k tomuto druhu provozu v rámci celé EU.

 

Pokud budete létat komerčně resp. za úplatu, týká se vás nehledě na hmotnost dronu kategorie Specified a tedy i povinnost získání „oprávnění k provozu“.

 

Dále je pro provoz v této kategorii třeba:

 • Provozní příručku přizpůsobenou zamýšlenému provozu
 • Analýzu rizik a nouzové postupy
 • Pojištění
 • Kurz a test
 • Označení dronu štítkem s registrační značkou, zjednodušeně spz na dron

 

 

 

Certified

Nejrizikovější kategorie provozu, běžný smrtelník se k ní nedostane.

Do této kategorie spadají drony používané pro transport zboží nebo materiálu, do budoucna to mohou být i drony s lékařskou technikou schopné s tímto vybavením ulehčit podání první pomoci. Pokud se zvedne váhový limit, který je pro tuto kategorii 25 kg, tak sem budou spadat i drony pro přepravu osob.

Je nutnost certifikace celého zařízení jako provozního celku od oprávněné autority v České republice to bude Úřad pro civilní letectví.

Co bude dále?

Konkrétní podobu online testů a zkoušek zatím neznáme, důležité je, že tato nová legislativa naběhne v červenci roku 2020, kdy zároveň skončí přechodné období, které se rozeběhlo 7/2019.

 

Jak to funguje, resp fungovalo s povolením k vykonávání leteckých prací do července roku 2020 se dozvíte zde.